temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Åkerrikse

Vitenskapelig navn:

Crex crex

FOTO : SIMON RIX                                                                                         FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Tilhører riksene. (L 22 – 25 cm) ikke i så stor grad knyttet til våtmarker . Sangen er ikke til å ta feil av. Kreks kreks. Gjemmer i høyt gress/åker, men sangen avslører arten. Grågulbrun, grå på brystsidene.
Hva spiser den? Mark, insekter, planter
Hvor er den? Hekker dels på frodig eng og dyrket mark med tilgang til fuktige grøfter. Tuemark ved grunne, næringsrike vann.
Hekkebiologi Egglegging fra slutten av mai og utover i juni. Eggene ruges i 16 – 19 dager, og ungene er flyvedyktige etter 16 – 19 dager
Når er den her? Mai - september
Annet Overvintrer i Øst-Afrika. RØDLISTET som ”kritisk truet” (CR).

Tilbake til totallisten