temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Dvergmåke

Vitenskapelig navn:

Larus minitus

FOTO : AUDUN SKRINDO

 

Kjennetegn Størrelse omtrent 2/3 av hettemåka. Raske vingeslag og rykkete, ustødig kurs. Svartaktig vingeunderside. Svart nebb. Hetta til den voksne fuglen  går helt ned i nakken.
Hva spiser den? I hekketida mye insekter. Leddmark, bløtdyr, krepsdyr, småfisk
Hvor er den? Næringsrike ferskvann eller myrområder nær ferskvann i Rogaland, Vest-Agder, Akershus, Møre og Romsdal, Øst-Finnmark
Hekkebiologi De hekker gjerne i kolonier, enkeltpar ofte sammen med hettemåka. Reiret plasseres på flytende siv eller på en tue. Byggemateriale er gjerne takrør.
Når er den her? Kommer til hekkeplassene i april mai – trekker sydover i august september. Ved Østensjøvannet år om annet.
Annet Den trekker til Vest-Europa og Middelhavslandene.

Tilbake til totallisten