temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Fjellvåk

Vitenskapelig navn:

Buteo lagopus

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn 49 – 59 cm lang, Vingespenn 125 – 148 cm. Brede vinger og middels lang stjert, større og mer langvinget enn musvåk. Langsommere vingeslag enn musvåk . I glideflukt tydelig vinklet i karpalleddet. Stiller ofte. Kjennes lettest igjen på hvit indre stjerthalvdel over og under. Undersiden hvitaktig med kraftig mønstring.
Hva spiser den? Smågnagere og fugleunger
Hvor er den? I fjell – og høyereliggende skogsområder over hele landet
Hekkebiologi Reiret ligger ofte ubeskyttet mot vær og vind på fjellhyller eller i et tre. Egglegging i slutten av ,ai. Reproduksjonen styres av smågnagerbestanden. Lavlandshekking kan forekomme i år med lite smågnagere.
Når er den her? I Norge fra slutten av mars/april – september/oktober. Kan av og til sees over Østensjøvannet i trekkperiodene.
Annet Status som ”livskraftig”, men sannsynligvis noe redusert. Fjellvåken, er blant de rovfuglarter som er sterkt påvirket av syklusene til spesielt lemen og gråsidemus. (VF 2014)

Tilbake til totallisten