temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

FLAGGSPETT

Vitenskapelig navn:

Dendrocopos major

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Vår vanligste hakkespettart. Svart, rød og hvit fjærdrakt. Kjennes igjen på rød undergump og store, ovale, hvite skulderflekker
Hva spiser den? Om sommeren mest insekter, om vinteren mest frø av gran og furu. Konglene fester de ofte i en grenkløft – en såkalt «spettesmie» for lettere å få tak i frøene
Hvor er den? Vanlig i hele Europa. I Norge vanligst på Sør- og Østlandet, men finnes også på Vestlandet og i Trøndelag. Sjelden videre nordover
Hekkebiologi Huleruger. Legger 4-7 egg som klekkes etter 9-13 dager
Når er den her? Hekker vanlig ved vannet og kan sees her hele året 
Annet Allsidig biotopvalg, men helst i blandingsskog. Den er en viktig leverandør av reirhull til andre hulerugere

Tilbake til totallisten