temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

GRÅHEGRE

Vitenskapelig navn:

Ardea cinerea                    

Foto: Svein Walther Hiis

 

Kjennetegn En av våre største fugler, kroppslengde 95 cm, vingespenn 170 cm. Lyst hode og hals, med svart hodestripe og svart nakketopp. Blågrå kroppsoverside. Flyr med langsomme vingeslag, S-formet hals og med utstrakte ben. Kan ved første øyekast minne om en stor rovfugl
Hva spiser den? Fisk er hovedføde, men den tar også amfibier, krypdyr, insekter, krepsdyr og mindre pattedyr
Hvor er den? I Norge er gråhegren hovedsakelig en kystfugl, men den hekker også i innlandet på Østlandet. De fleste fugler overvintrer, men særlig ungfugler trekker til V-Europa
Hekkebiologi Hekker helst i kolonier, men enkeltpar kan forekomme. Reiret plasseres høyt i et tre eller på en berghylle
Når er den her? Hekker ikke ved Østensjøvannet, men observeres årvisst, overflyvende eller stående i vannkanten speidende etter byttedyr
Annet Når gråhegren står i vannkanten (sivet) og speider etter bytte, er den som oftest helt urørlig. Til tross for størrelsen kan den derfor være lett å overse.

Tilbake til totallisten