temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Horndykker

Vitenskapelig navn:

Podiceps auritus

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn

31- 38 cm. I sommerdrakt svart hode og oransjegule, lange, kraftige fjærtopper som strekker seg bakover fra det røde øyet, rødbrun hals, bryst og kroppssider. Umiskjennelig.

Hva spiser den? Insekter, krepsdyr, snegler, småfisk og plantedeler
Hvor er den? Hekker i Oppland, Hedmark, Midt- og Nord-Norge
Hekkebiologi Hekker i skogstjern og av og til i rike brakkvannsviker med mye vegetasjon. Legger vanligvis fire egg som ruges i 22 – 25 dager
Når er den her? Ingen utpreget trekkfugl, overvintrer langs kysten fra Helgeland til Sunnmøre. Fugler fra Nord-Norge kan bl.a. overvintre i Nederland,og De britiske øyer
Annet

Sees med ujevne mellomrom på trekk ved Østensjøvannet. Ikke årlig.

Tilbake til totallisten