temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Hvitkinngås

Vitenskapelig navn:

Branta leucopsis

tre hvitkinngås
Kjennetegn

Stor hvit flekk i "ansiktet", som dekker større områder enn tilsvarende flekk hos kanadagås. Svart bånd fra nebbrot og bort til øyet. Hovedfarge er svart, grå og hvit. Lite brunt som hos kanadagås. Kjønnene er like. Litt mindre enn grågås

Hva spiser den?

Hovedsaklig gress, men kan også beite alger i vannet

Hvor er den?

Kan påtreffes over alt i området, likt andre gjess. Både på plener, jorder og i vannet.

Hekkebiologi

Hekker ikke ved vannet. Oslofjorden har hekkebestand som sprer seg til Østensjøvannet utenom sesongen.

Når er den her?

Siste to år har det vært minst et par ved vannet hele tiden, og til og med overvintret.

Annet

Arten hekker i arktiske strøk. De individene som overvintrer og hekker i Norden har utviklet seg til en egen populasjon i bestanden.

Tilbake til totallisten