temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Kortnebbgås

Vitenskapelig navn:

Anser brachyrhynchus

FOTO :PAUL FEKJÆR

Kjennetegn Noe mindre enn grågås og sædgås. Ganske kort hals og hodet er mørkt brungrått. Det korte, nesten trekantete nebbet er svart og rosa
Hva spiser den? Gress og annen planteføde
Hvor er den? En arktisk art som hekker på Grønland, Island og Svalbard. Svalbardbestanden passerer Norge under trekket til og fra overvintringsområdene i NV-Europa
Hekkebiologi Hekker på tundra og i fjellskrenter. Reir som regel på bakken
Når er den her? Kan sees både under vårtrekket i april og mai og under høsttrekket fra august til oktober
Annet Enkeltindivider besøker Østensjøvannet hvert år, sikrest å se under vårtrekket. Beiter ofte sammen med grågås, og man må ha øynene (og kikkerten) med seg for å finne den blant alle grågjessene

Tilbake til totallisten