temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

LÅVESVALE

Vitenskapelig navn:

Hirundo rustica

FOTO : ELLEN ASKUM

 

Kjennetegn En «klassisk» svale. Blåglinsende svart rygg og hvit underside med svart brystbånd og blodrød strupe og panne. Lange spisse vinger og dypt kløftet stjert med smale, lange stjertpryd
Hva spiser den? Lever nesten utelukkende av flyvende insekter
Hvor er den? Finnes i hele Europa. I Norge over mesteparten av landet, mer sjelden helt i nord. Trekkfugl som overvintrer helt sør til Sør-Afrika
Hekkebiologi Reiret legges i bygninger, helst låver. 4-7 egg, vanligvis to kull pr. år
Når er den her? Sees ved vannet hele sommerhalvåret fra mai til tidlig september
Annet Låvesvalen har gått kraftig tilbake i antall, men er ikke rødlistet. Tilbakegangen skyldes delvis at moderne hus/låver ikke gir arten tilgang til egnete rugeplasser, men også fødemangel i overvintringsområdene  

Tilbake til totallisten