temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Lappfiskand

Vitenskapelig navn:

Mergellus albellus

FOTO : PAUL FEKJÆR

Kjennetegn En ganske liten, kompakt and. Hannen i praktdrakt er karakteristisk: overveiende kritthvitt med dekorative svarte tegninger. Hvitt hode med svart øyemaske. Hunnen er brungrå med hvitt kinn og mørkt rødbrunt hode
Hva spiser den? Tilhører fiskendene og som hos andre fiskender er fisk vanligste føde. Kan også ta insekter og noe vegetabilsk føde
Hvor er den? Hekker i Norge kun i Finnmark. Sees om vinteren langs norskekysten, i trekktiden også enkelte ganger i innlandet
Hekkebiologi Huleruger som i Norge foretrekker andeholker opphengt nær vannet
Når er den her? Sjelden gjest ved Østensjøvannet, men enkeltindivider observeres år om annet, oftest under høsttrekket i oktober- november
Annet Lappfiskand er en forholdsvis ny hekkefugl i Norge. Rødlistet som sårbar (VU)

Tilbake til totallisten