temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

LOMVI

Vitenskapelig navn:

Uria aalge      

FOTO : SVEIN WALTHER HIIS

 

Kjennetegn Brunaktig overside og brunt på hodet. Hvit underside. Langt, mørkt og spisst nebb. Ungfugler har kortere og buttere nebb som ofte kan fortone seg oppover-vinklet
Hva spiser den? Fisk som fanges ved dykking
Hvor er den? I Norge hekker lomvien fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Hekker ellers i de nordlige deler av Atlanterhavet og Stillehavet 
Hekkebiologi Hekker i tette kolonier i fuglefjell
Når er den her? Høststormer og pålandsvind presser år om annet lomvi inn i Oslofjorden. Noen – spesielt ungfugler – ender opp i Østensjøvannet. Tendensen er at dette skjer stadig oftere
Annet Som for mange andre kystfugl-arter er lomvi-bestanden i kraftig tilbakegang. I Rødlista for både 2010 og 2015 er den listet som kritisk truet (CR)

Tilbake til totallisten