temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Mandarinand

Vitenskapelig navn:

Aix galericulata

FOTO : KETIL KNUDSEN

Kjennetegn Ganske liten og kompakt, lang stjert stort hode. Hannen har rødt nebb, bredt hvitt bånd fra nebbet over øyet til enden av den fyldige nakketoppen, oransje  bakkenbarter og store ”oransje” seil” ved bakryggen. Hunnen er skittengrå med hvite ”briller” med smale hvite ”stenger”. Hvit bord v/ nebbroten, hvit hake og strupe
Hva spiser den? Vannplanter, ris og korn
Hvor er den? Knyttet til innsjøer og elver med hengende pil, takrørbelter eller annen vegetasjon som gir god beskyttelse
Hekkebiologi Hullruger. Et fåtall hekkefunn i Norge.
Når er den her? Svært sjelden gjest, observert kun 7 ganger (april og september)
Annet Innført art - svartelistet. Norsk bestand mellom 10 og 49 eks.

Tilbake til totallisten