temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Siland

Vitenskapelig navn:

Mergus serrator

FOTO : ANNE KARI NORLAND

 

Kjennetegn

Mellomstor, slankere enn laksand, ellers ganske lik denne. Smalere nebb, særlig ved basis. Nakketopp mer struttende og tynnere. Smalere hals enn laksand. Hann i praktdrakt: hodet grønnglinsende svart, hvit halskrage, svartflekkete, rødbrunt bryst. Hunn lik laksand, skilles på mangel på skarp grense mellombrunt hode og skittenhvit nedre del av halsen.

Hva spiser den? Småfisk, særlig stingsild, vanninsekter og krepsdyr.
Hvor er den? Overvintrer langs hele kysten, noen trekker til Vest-Europa.
Hekkebiologi Reiret legges på bakken nær vann, skjules ofte i tett vegetasjon, eller gjemmes i  sprekker/grunne huler.
Når er den her? Sjelden gjest, siste observasjon 7. mai 2015
Annet Hekker både langs kysten og i innlandet

Tilbake til totallisten