temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Sivhauk

Vitenskapelig navn:

Circus aeruginosus        

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn

Sivhauken tilhører gruppen kjerrhauker. Den har et vingespenn på 115-140 cm og er den er den største og tyngste av kjerrhaukene. Både hann- og hunnfugl virker overveiende brune, men i flukt har hannen en karakteristisk trefarget overside med brune og gråhvite felter og svarte vingespisser. Hodet og halsen er gulhvitt med mørkere streker. Sivhauken flyr med rolige vingeslag som avløses av glideflukt på svakt V- stilte vinger

Hva spiser den? Føden er allsidig. Den foretrekker smågnagere og fugleunger, men tar også insekter, krypdyr, amfibier og fisk
Hvor er den? Vanlig hekkefugl i Øst- og Sentral-Europa. Nyetablert og sjelden som hekkefugl i Norge
Hekkebiologi Sivhauken er en karakter-fugl ved næringsrike innsjøer med tett takrørsvegetasjon i åpent sletteland. Den jakter vanligvis over beitemark og oppdyrkede områder langt unna hekkeplassen
Når er den her? En sjelden gjest ved vannet men sees år om annet, vanligvis om våren i april-mai
Annet Sivhauk er rødlistet som sårbar (VU)

Tilbake til totallisten