temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Skjeand

Vitenskapelig navn:

Anas clypeata

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Begge kjønn er lett gjenkjennelige på et svært langt og kraftig nebb som gir et framtungt utseende. Hannen i praktdrakt er umiskjennelig; mørkegrønt hode, hvit på buk og bryst og rødbrun kroppsside
Hva spiser den? Skiller seg fra andre gressender ved at den mest spiser animalsk føde
Hvor er den? Har en østlig utbredelse, vanlig som hekkefugl i Finland. Sjelden hekkefugl i Norge. Overvintrer i V-Europa og sørover til Afrika
Hekkebiologi Knyttet til vegetasjonsrike og produktive ferskvann. Vanligvis 6-10 unger i et kull
Når er den her? Hekker ikke ved Østensjøvannet, men enkeltindivider eller par besøker vannet og kan normalt observeres hvert år i tiden fra april og helt fram til november
Annet Skjeanda burde være en potensiell hekkefugl ved vannet, men antagelig er våtmarkene og takrørskogene blitt for små og ferdselen av mennesker og dyr for intens

Tilbake til totallisten