temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SNØGÅS

Vitenskapelig navn:

Anser caerulescens

snøgås blågås
Kjennetegn

Helt hvit gås, med svarte vingefjær som lett kan forveksles med halefjær når den er på bakken/vannet. Størrelsen er litt mindre enn de mer kjente grågjess og kanadagås. Bein og nebb lyserøde.

Hva spiser den?

Vegetabilsk føde (gress og plantedeler)

Hvor er den?

Ved Østensjøvannet oppfører den seg som de fleste andre gåseartene ved å gresse på de mange plenområdene, abrutt av korte svømmeturer (oftest i sørenden)

Hekkebiologi

De individene vi ser kan være etterkommere etter utsatte fugler på 70-tallet. Hekkeforsøk forekommer stadig i Bunnefjorden, innerst i Oslofjorden. Så langt tilbake som i 1969 hekket det et par i Østensjøvannet.

Når er den her?

De første kan dukke opp i april og streifende individer kan forekomme helt frem til høsten.

Annet

Som regel få (1-6) fugler på besøk. Enkeltindivider oppholder seg ofte sammen med grågjess. Arten forekommer i to definerte varianter. Den mørke kalles "blågås". Men i tillegg hybridiserer den med andre gjess og disse kan ligne på den mørke varianter. Bilde nummer 2 viser en hybridisering hvor det antagelig er hvitkinngås blandet inn. Dette individet var på besøk i april 2003.

Tilbake til totallisten for fugler