temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

STORLOM

Vitenskapelig navn:

Gavia arctica

Foto: Ellem Askum

Kjennetegn Fløyelsgrå isse og nakke, kullsvart strupe og framhals.  Kroppsoversiden har store felt med hvite flekker
Hva spiser den? Lever hovedsakelig av fisk. På hekkeplassen bl.a. mort, ørret og abbor, på vinteren torsk, sild og flatfisk
Hvor er den? Er utbredt fra Skottland og østover gjennom Skandinavia, Russland og Sibir. I Norge hekker den i alle fylker, men fåtallig i noen områder vestafjells. Også i lavlandsområdene nærmest Oslofjorden er den ganske sjelden. Om vinteren trekker de fleste til Nordsjøen eller Biscaya, noen overvintrer helt sør på kysten
Hekkebiologi Hekker i store, vegetasjonsfattige og fiskerike innsjøer. Reiret plasseres helst på torvkanter eller torvholmer tett til vannkanten
Når er den her? Sjelden gjest ved vannet, men observeres sporadisk. Som regel flere år mellom hver observasjon
Annet Storlom er rødlistet som sårbar (VU)

Tilbake til totallisten