temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Strandsnipe

Vitenskapelig navn:

Actitis hypoleucos

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn L 18 – 20,5 cm, VS 32 – 35 cm. Kjennes på adferd og form. Lang stjert, korte bein. Gynger med bakkroppen når den går. Flyr lavt over vannflaten med vingeslag i pulserende serier avløst av lynraske pauser. Tydelig, hvit glippe mellom vingeknoken og vel avgrenset brun brystside, Se bildet.
Hva spiser den? Insekter, edderkopper, krepsdyr, bløtdyr og leddmark. Småfisk, småfrosk, rumpetroll og plantedeler.
Hvor er den? Hekker over hele landet, noe mer sprett nordpå. Foretrekker faste bredder (sand, stein eller fast fjell). De fleste foretekker ferskvann i hekketida.
Hekkebiologi Lett å få øye på før rugetida. 4 egg. Eksponerer seg langt mindre i rugeperioden (21-22 døgn). Etter klekking er de lett synlige. Ungene forlater raskt reiret og er flygedyjtige etter ca. 4 uker.
Når er den her? Ved hekkeplassene i april - mai, trekker sydover fra juli – september.
Annet De norske strandsnipene i overvintrer i Afrika. Sannsynlig bestandsnedgan på 15 – 30% de siste 15 år. Arten er derfor rødlistet som ”nær truet” – NT. (2010).

Tilbake til totallisten