temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SVARTAND

Vitenskapelig navn:

Melanitta nigra

Foto: Ellen Askum

Kjennetegn Mellomstor and. Ganske lite nebb med gulaktig flekk på oversiden, hos hannen med knøl ved nebb-basis. Hannen er helsvart, hunnen er skittenbrun med lysere kinn
Hva spiser den? Dykkand som henter næring på grunt vann: snegler, krepsdyr og muslinger
Hvor er den? Hekker vanligst i større fjellvann i vier- og bjørkebeltet. Trekkfugl som overvintrer i Danmark og SV-Europa 
Hekkebiologi Reiret legges i tett kratt nær vann. Hannen forlater reiret rett etter eggleggingen og trekker til myteområdene 
Når er den her? Meget sjelden observert ved vannet, men kan påtreffes i trekktiden
Annet Svartand er rødlistet som nær truet (NT)

Tilbake til totallisten