temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Toppand

Vitenskapelig navn:

Aythya fuligula

FOTO : TORHILD LARSEN

 

Kjennetegn Liten med kort, lubben kropp. Blågrått nebb. Gule øyne. Hannen med hengende nakketopp i praktdrakt. Hannen i praktdrakt er svart med skarpt avgrenset hvitt felt på sidene. Hunnen er mørkebrun med lysere kroppssider
Hva spiser den? Dykkand som henter næring på grunt vann: snegler, krepsdyr, fisk og vannplanter
Hvor er den? Hekker ved næringsrike innsjøer, brakkvann og i fjordarmer over hele landet. Overveiende trekkfugl, men en del overvintrer langs kysten
Hekkebiologi Hekker enkeltvis eller i små kolonier, ofte i hettemåkekolonier
Når er den her? Vanlig hekkefugl ved vannet. Kan sees fra tidlig vår til sent på høsten. Enkeltindivider kan overvintre i milde vintre med delvis isfritt vann
Annet Toppanda er en karakterart for Østensjøvannet. Særlig i trekktiden kan den opptre i store flokker

Tilbake til totallisten