temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Toppskarv

Vitenskapelig navn:

Phalacrocorax aristoteles

FOTO : PAUL FEKJÆR (fra Røst)

Kjennetegn

Mindre og slankere enn storskarv. Kroppen er svart med grønn metallglans, vingene grenser mot fiolett. Nebbviken lysende gul. Den svarte fjærtoppen i pannen, som har gitt fuglen navnet, har den kun i første del av hekketiden

Hva spiser den? Lever nesten utelukkende av fisk, i Norge mest torsk og sil
Hvor er den? Hekker i nordlige og vestlige Europa. Andre underarter hekker i V-Afrika og i Middelhavet. I Norge hekker den ytterst på kysten av Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.
Hekkebiologi Hekker i kolonier, oftest med 15-30 par i en koloni, men enkelte kolonier kan være adskillig større. Koloniene ligger i steinur eller bergsprekker i kupert terreng på øyer og holmer ytterst mot havet
Når er den her? En meget sjelden gjest da Østensjøvannet ligger langt utenfor artens normale utbredelsesområde, men den er rapportert sett ved vannet
Annet Toppskarv er ikke rødlistet, men som for mange andre sjøfugler observeres store svingninger i bestanden og kraftig tilbakegang på enkelte lokaliteter. Næringssvikt og drukning i fiskeredskaper antas å være viktige årsaker til tilbakegangen   

Tilbake til totallisten