temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

VANDREFALK

Vitenskapelig navn:

Falco peregrinus

Foto: Ellen Askum

Kjennetegn

Tilhører falkene. Lengde 38 – 45 cm. Vingespenn hann  89 – 100  cm og hunn104 -113 cm. Tydelig størrelsesforskjell mellom kjønnene. Kraftig bygd med muskuløs bredbrystet kropp. Den mørke skjeggstripen på hvert kinn er svært markert, og undersiden hos gammel fugl er brunsvart. Overside er skifergrå/lysere blågråbakrygg/overgump.

Hva spiser den? Fugler som ender, måker, vadere og småfugl ,fanges i stor fart i lufta etter ”rettlinjet” jakt, eller de fanges etter vanvittige stup der vandrefalken kan oppnå en hastighet på 300 km/t.
Hvor er den? Hekker i bratte klippestup langs kysten og i bratte fjellvegger  i innlandet. Overvintrer fra og med Danmark/Storbritannia og sydover til og med den afrikanske middelhavskysten. Noen kan overvintre her.
Hekkebiologi Eggene som kan legges allerede i april, ruges først og fremst av hunnen. Ungene er flyvedyktige etter 29 – 32 dager. Oslos første kjente vandrefalkhekking var et fatum i 2016 ved Hauktjern i Østmarka.
Når er den her? Mars – september/oktober. Er også observert ved Østensjøvannet i desember. Sees både vår og høst, men ikke årlig.
Annet

Har hatt en dramatisk bestandsnedgang grunnet menneskenes bruk av biocider. En bevisst jobbing med miljøforbedringer og reproduserende forvaltningstiltak har bestanden vokst betydelig igjen og i 2010 ble den tatt ut av rødlista.

Tilbake til totallisten