temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Vepsevåk

Vitenskapelig navn:

Pernis apivorus                  

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn

Vepsevåk har et vingespenn på opptil 150 cm. Den minner i utseendet om musvåken. Den er imidlertid noe større og har annerledes fluktsilhuett. Hodet er mindre enn musvåkens og i flukt holdes hodet framstrakt på samme måte som hos gjøken.

Rektangulær eller oval mørk knokeflekk og svart bakkant på vingene. I motlys gjennomlyses svingfjærene i større utstrekning enn hos musvåken.
Hva spiser den? Føden er overveidende veps og humle som den får tak i ved å grave fram hele bolet. Dersom denne føden ikke er tilgjengelig kan den ta frosk, firfisle og fugler
Hvor er den? Hekker over mesteparten av Europa. I Norge i de sørøstlige deler i et belte fra Agder til Trysil
Hekkebiologi Vepsevåken er en utpreget skogsfugl, som hekker i åpen ukultivert løv- og blandingsskog, enkelte steder i ren barskog. Reiret plasseres høyt oppe i et tre og bygges av friske kvister med løv på. Ungene, oftest 2, blir i reiret i ca. 6 uker etter klekking, og blir deretter foret av foreldrene ytterligere ca. 2 uker før de blir selvstendige
Når er den her? Meget sjelden gjest ved vannet, men enkeltindivider observeres år om annet
Annet Vepsevåk er rødlistet som nær truet (NT)

Tilbake til totallisten