foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Nordenden av Østensjøvannet

Arrangementer 2016

Søndag 17. april : Bogerudmyra rundt. Turen starter på P-plass i sørøst kl. 12.00 og går via Bølerfossen, parsellhagene vest for Eterfabrikken og sti-traseen gjennom Bogerudskogen til Rustadfeltet. Videre over Bakkehavntoppen til Våtmarkssenteret på Bakkehavn og deretter Langerudbekken før turen avsluttes ved vannets sørende.

Søndag 24. april : Humlekassesnekring på Østensjøvannet våtmarkssenter på Bakkehavn 12.00-15.00: Snekre din egen humlekasse for å hjelpe humlene i nærområdet ditt. Foredrag med humleekspert Atle Mjelde 12.30.

Mandag 16. mai : Fugleturer i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) - Oslo og Akershus. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 05.00 til kl. 09.00. Deretter en familievennlig tur fra kl. 10.00 til 12.00. Både NOF-O/A og Østensjøvannets venner vil ha informasjonsstand ved fugleskjulet på vestsiden fra kl. 12.00 til 15.00.

Søndag 29. mai : Fuglenes dag og Bydelsdag - Østensjøvannet rundt. Fra kl. 11.00 stiller NOF med sitt fugletelt ved fugleskjulet på vestsiden av vannet. ØVV vil ha stand samme sted. En ypperlig anledning for alle venner av vannet til å få svar på spørsmål om fugl og alt som ellers skjer ved vannet. Også andre organisasjoner i bydelen vil ha stands rundt vannet denne dagen.

 

Søndag 11. september : Østensjødagen. Vårt tradisjonelle familiearrangement i samarbeid med Østensjø Husflidslag finner sted på Bakkehavn kl. 12.00-15.00. Nærmere informasjon når dagen nærmer seg. Fugleturer i samarbeid med NOF-O/A. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 06.30 til kl. 09.30. Deretter en familievennlig tur fra kl. 10.00 til 12.00. Denne turen avsluttes på Bakkehavn

 

Søndag 25. september : Rusletur ved vannet. Rolig vandring langs vannet. Vi stopper underveis på steder av spesiell interesse og hvor det ellers måtte dukke opp noe interessant. Oppmøte ved lekeplassen i sørøstenden av vannet kl. 12.00

- - - -

Arrangementer etter 25. september vil bli kunngjort på andre måter: på hjemmesiden, på facebook, ved e-mail til medlemmene og i lokalpressen. Utearrangementer kan bli innstilt ved dårlig vær.