foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Nordenden av Østensjøvannet

Arrangementer 2015

Søndag 15. mars Minna Wetlesen-dagen
Minna Wetlesen opprettet landets første husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. Søndag 15. mars, kl 11-14, markerer vi dette med stand ved sørvest-siden av vannet. Kaffe og enkel servering.

Tirsdag 24. mars Årsmøte Oppsal Samfunnshus Vetlandsveien 99/101, ved Oppsal senter. Årsmøtet starter kl. 18.30. Etter det ordinære årsmøtet vil Atle Mjelde fra foreningen «La Humla Suse» holde foredrag. Foredraget er åpent for alle og starter ca. kl. 20

Søndag 12. april Gi dyrene et hjem! Snekre din egen humlekasse for å hjelpe humlene i nærmiljøet. Kassen får du med deg hjem (gratis). Humleekspert Atle Mjelde vil holde et engasjerende foredrag om de lodne krabatene kl. 12.30.
Våtmarkssenteret på Bakkehavn (Enebakkveien 278), fra kl. 12-15

Lørdag 9. mai
Krigsspor fra Østensjø skole til Oppsal gård. Det er 75 år siden Annen verdenskrig kom til Norge. I samarbeid med Østensjø Historielag skal vi på vandringen fra Østensjø skole til Oppsal gård. Vi ser på krigsspor som fysisk fortsatt finnes i området. Underveis vil turlederne fortelle nærmere om disse krigsminnene og også berøre andre temaer av historisk interesse i området vi beveger oss gjennom. Oppmøte ved Østensjø skole kl. 14.00.

Søndag 10. mai
Fugleturer i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) - Oslo og Akershus. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 05.00 til kl. 09.00. Deretter en familievennlig tur fra kl. 10.00 til 12.00. Både NOF-O/A og Østensjøvannets venner (ØVV) vil ha informasjonsstand ved Fugleskjulet på vestsiden fra kl. 12.00 til 15.00.

Søndag 31. mai
Fuglenes dag og Bydelsdag - Østensjøvannet rundt. Fra kl. 11.00 stiller NOF med sitt fugletelt ved Fugleskjulet på vestsiden av vannet. ØVV vil ha stand samme sted. En ypperlig anledning for alle venner av vannet til å få svar på spørsmål om fugl og alt som ellers skjer ved vannet. Også andre organisasjoner i bydelen vil ha stands rundt vannet denne dagen

Mandag 8. juni
Fugletur for funksjonshemmede, kl. 18.00 til 21.00. Turleder fra NOF-O/A. Kveldstur i rullestolhastighet. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Dette er en NOF tur i samarbeid med Norges handikap-forbund. 

Fredag 28. august
Flaggermusnatt. Et meget populært arrangement for hele familien. Det blir tur ved vannet for å lytte etter flaggermus og, om været tillater, utendørs foredrag. Arrangør er NZF – Flaggermusgruppen i samarbeid med ØVV. Oppmøte ved gangbrua i sørenden av vannet kl 21.00.

Søndag 6. september Østensjødagen

Vårt tradisjonelle familiearrangement i samarbeid med Østensjø Husflidslag finner sted på Bakkehavn kl. 12.00-15.00. Her vil vi også markere Nordens våtmarksdag. Nærmere informasjon når dagen nærmer seg.
Fugleturer i samarbeid med NOF-O/A. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 06.30 til kl. 10.00. Deretter en familievennlig tur fra kl. 11.00 til 13.00. Denne turen avsluttes på Bakkehavn.

Søndag 20. september

Gi dyrene et hjem! Snekre din egen flaggermuskasse for å hjelpe flaggermusene i nærmiljøet. Kassen får du med deg hjem (gratis).
Sted: Våtmarkssenteret på Bakkehavn (Enebakkveien 278), fra kl. 12-15

- - - -

Arrangementer etter 20. september vil bli kunngjort på andre måter: på hjemmesiden, på facebook, ved e-mail til medlemmene og i lokalpressen. Utearrangementer kan bli innstilt ved dårlig vær, dette gjelder ikke "Gi dyrene et hjem" aktivitetene, disse går uansett vær.