foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Nordenden av Østensjøvannet

Arrangementer 2018

Søn 18. mars

Minna Wetlesen-dagen. Minna Wetlesen opprettet landets første
husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. Søndag 18. mars kl. 11.00
til 14.00 markerer vi dette med en stand ved vannet. Kaffe og enkel servering.

 

Ons 21. mars
Årsmøte. Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, ved Oppsal
senter. Årsmøtet starter kl. 18.30. Etter det ordinære årsmøtet vil det bli
foredrag ved Audun Brekke Skrindo. Foredraget er åpent for alle og starter ca.
kl. 20.00. For en bredere omtale av årsmøtet, se side 1.


Søn 6. mai Vandring: Bølerbekken – Bøler kirke – Kirkeskogen
Området langs Bølerbekken huser svært verdifulle naturkvaliteter (naturtype
A). Vi ser nærmere på disse og hvilke konsekvenser en utbygging på
Eterfabrikk-tomten vil kunne få. Turen fortsetter videre opp til Bøler kirke og
Kirkeskogen. Oppmøte på P-plassen i sørøst kl. 12.00.


Lør 26. mai Fuglenes dag og Bydelsdag - Østensjøvannet rundt
Fra kl. 11.00 stiller NOF med sitt fugletelt ved Fugleskjulet på vestsiden av
vannet. ØVV og Østensjø Husflidslag vil ha stand samme sted. En ypperlig
anledning for alle venner av vannet til å få svar på spørsmål om fugl og alt
som ellers skjer ved vannet.


Fre 17. august
Flaggermusnatt. Et meget populært arrangement for hele familien. Det blir
tur ved vannet for å lytte etter flaggermus og, om været tillater, utendørs
foredrag. Arrangør er NZF – Flaggermusgruppen i samarbeid med ØVV.
Oppmøte ved gangbrua i sørenden av vannet kl. 21.00.


Søn 9. september Østensjødagen. Vårt tradisjonelle familiearrangement i samarbeid med
Østensjø Husflidslag finner sted på Bakkehavn kl. 12.00-15.00. Nærmere
informasjon når dagen nærmer seg.
Fugleturer i samarbeid med NOF-O/A. Oppmøte ved P-plass i sørøst.
Turen er to-delt. «Birdlife Pro» tur fra kl. 06.30 til kl. 09.30. Deretter en
familievennlig tur fra kl. 10.00 til 12.00. Denne turen avsluttes på Bakkehavn.


Søn 23. september
Vandring: Skøyenåsen – Oppsal terrasse
Godliabekken som opprinnelig munnet ut helt i nordenden av Østensjøvannet
ligger i dag i rør. Vi starter turen med å se på mulighetene for en bekkeåpning
og igjen få vannet tilbake til Østensjøvannet. Deretter fortsetter vi turen
oppover Skøyenåsen og videre til Oppsal terrasse. Underveis ser vi på natur
og stopper på steder av historisk interesse. Oppmøte kl. 12.00 i N-enden der
turveien svinger vestover fra Østensjøveien mellom vannet og Vadedammen.
Utearrangementer kan bli innstilt ved dårlig vær!


Besøkssenter våtmark Oslo – Østensjøvannet
I tillegg til arrangementene nevnt over, vil det på søndager i perioden
april til oktober legges opp til «Åpne dager» ved Besøkssenter våtmark
på Bakkehavn. I likhet med andre mulige arrangementer vil disse bli
opplyst på andre måter, dvs. ved e-mail til medlemmene, på
hjemmesiden, på facebook og eventuelt i lokalpressen.
e-post adresse
Vi sender regelmessig ut informasjon om arrangementer og annet ved e-post direkte til
medlemmene. Derfor fint om du sender din e-post adresse til oss om du ikke allerede har
gjort det. Gå inn på vår hjemmeside (www.ostensjovannet.no) og velg «kontakt oss».