temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Arealene mellom Østensjøvannet og Bogerudmyra overlevert.

Tirsdag 11. september ble ansvaret for det nye anlegget på Bogerudmyra overlevert Oslo Kommune fra NVE. NVE stod for anleggsarbeidene ifjor. De "nye" arealene mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er meget godt planlagt og tilfredsstiller de krav Østensjøvannets Venner har stilt. Stedsegne planter ble plantet ifjor og har stått beskyttet av gjerder for å vokse seg til. Bredden er steinsatt, og det er grusete stier ned til kanalen mellom myra og vannet. Steinsetting beskytter bedene som er tilplantet med seljearter og siv. Anlegget er finansiert av NVE, Fylkesmannen og Friluftsetaten, div.Park- og idrett. Initiativtaker til det hele er Østensjøvannets Venner.
Bogerudterskelen

Stein Nordvi (NVE), Amund Kveim (leder Østensjøvannets Venner), Steinar Sørlie (NVE), Bjørn Jevne (NVE) og Anne Smedsrud (direktør i Friluftsetaten).Bogerud