temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Bergand

Vitenskapelig navn:

Aythya marila

FOTO : KETIL KNUDSEN

 

Kjennetegn Ligner toppand i kroppsfasong. Hannen skilles fra toppand hann på gråhvit overside og ved at den mangler nakketopp. Hunnen er brunaktig med bred, hvit «grime» rundt nebbrota
Hva spiser den? Dykkand som henter næring på grunt vann: snegler, krepsdyr og andre vannlevende smådyr
Hvor er den? I Norge hekker berganda spredt og fåtallig, mest i fjelltraktene. Trekkfugl som overvintrer sør og øst i Europa og på De Britiske øyer
Hekkebiologi Hekker enkeltvis eller i små kolonier om forholdene er gunstige
Når er den her? Ganske sjelden fugl ved Østensjøvannet, men sees år om annet i trekktiden, vanligvis på høsttrekket  
Annet Bergand er rødlistet som sårbar (VU)

Tilbake til totallisten