temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Bjørkefink

Vitenskapelig navn:

Fringilla montifringilla

Litt av en flokk på kanskje 10 000 bjørkefink, 2004, foto Rune OlsenBjørkefink, 2004, foto Audun Skrindo
Kjennetegn Finkefugl der begge kjønn har innslag av oransje, men hannen har klart oransje bryst, mens hunnen er mer spettet. Hannen har svart hode, mens juvenile hanner ligner mer på hunner. Relativt sky på hekkeplassen.
Hva spiser den? Frø, korn, men forer opp unger (eller sper på sin egen kost) på insekter
Hvor er den? Stor utbredelse i Norge
Hekkebiologi Hekker i høyereliggende bjørkeskog, som reglel i en grenkløft på børketrær.
Når er den her? Kan sees hele året, men ankommer i store flokker på våren og noe mindre flokker på høsttrekket sørover.
Annet Forekommer ofte sammen med bokfink i flokker, som gjør det vanskelig å telle eksakt antall.

Tilbake til totallisten