temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Brunnakke

Vitenskapelig navn:

Anas penelope

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Kort hals, rundt, ganske stort hode, kort nebb og spiss stjert. I praktdrakt: Hann: Rødbrun hals og hode. Panne og fremre del av issen kremgul. Hunn: rødbrun og gråaktig. Begge lyst blågrått nebb med svart spiss.
Hva spiser den? Overveiende vegetabilsk føde (gress). Hunnen tar til seg insekter før og under hekketida
Hvor er den? Vanlig hekkefugl i hele landet. Overvintrer i Storbritannia, Nederland, Belgia og Frankrike. Kommer i april/mai og flyr sørover i september/oktober. Den kan i få tilfelle overvintre
Hekkebiologi Foretrekker grunne vann med vegetasjonsrike strandbredder , vann omgitt av dyrket mark. Legger 5 -9 egg.
Når er den her? Arten er her på vår- og høsttrekk.
Annet Etter flere år med lave besøkstall ved Østensjøvannet ser det ut til at arten er på vei opp igjen

Tilbake til totallisten