temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Dvergdykker

Vitenskapelig navn:

Tachybabtus ruficollis

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Minste dykker (27 cm), kan forveksles med andunge. Relativt kort kropp og butt kropp. Dunaktig bak. Kort, rett nebb. Rødbrune kinn og framhals. Gule nebbviker
Hva spiser den? I hekketida insekter, larver, rompetroll, snegler, krepsdyr og småfisk. Fisk om vinteren.
Hvor er den? Hekker i vegetasjonsrike tjern/små ferskvann. Vanskelig å oppdage på hekkeplassene.
Hekkebiologi Hekker allerede som ettåring. Parene holder sammen i flere sesonger. Reiret plasseres nær vann. Kan være en flytende plattform festet til vegetasjonen. 5 – 6 egg ruges av begge foreldre i ca. 20 dager. Tre uker etter klekkingen er ungene nokså selvstendige. Da kan hunnen legge et nytt kull, og hannen tar seg av kull en i ytterligere tre uker.
Når er den her? Kan overvintre langs kysten eller i Vest- Europa. Ved hekkeplassene igjen i april.
Annet

Ofte sett i Østensjøvannet på høsttrekket, mer sjelden om våren.

Rødlistet som ”nær truet” - NT.  (2010).

Tilbake til totallisten