temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Dvergfalk

Vitenskapelig navn:

Falco colombarius

FOTO : TOM HALLER

Kjennetegn Tilhører falkene. Lengde 26 – 33 cm, vingespenn 55 – 49 cm. Den minste falken, kun litt større enn en gråstrost.Kompakt med relativt korte, spisse vinger og lang stjert. Aktiv flukt med raske vingeslag gjerne rett over bakken.
Hva spiser den? Piplerke, steinskvett, trost og finker
Hvor er den? Hekker i  bjørke- og vierbeltene i fjelltrakter, på myrer i barskogsområder og i åpent kystterreng og på heier.
Hekkebiologi Benytter gamle kråkereir eller legger eggene rett på bakken/fjellhylle. Eggene klekkes etter rundt 26 døgn. Snaue fire uker senere forlater ungene redet.                         
Når er den her? Kommer i april mai og trekker til tropisk Afrika i august – september
Annet Observert en rekke ganger ved Østensjøvannet, men ikke årlig.

Tilbake til totallisten