temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Enghauk

Vitenskapelig navn:

Circus pygargus                

FOTO : KARL PETTER GADE

Kjennetegn

Enghauken tilhører gruppen kjerrhauker. Den har et vingespenn på 100-120 cm. Lange og slank vinger og slank kropp. Hunnen er større enn hannen. Hannen er lys blågrå, vingespissene er svarte. Hunnen er brungrå, liksom ungfuglene. Flukten er fjærlett og ternelignende, særlig hos hannen

Hva spiser den? Føden består hovedsakelig av smågnagere, fugler og insekter, men den tar også en del frosk og firfisler
Hvor er den? Hekker over store deler av Europa, men er ikke påvist hekkende i Norge. Nærmeste hekkeområder er Danmark og Finland
Hekkebiologi Enghauken hekker på heder og dyrket mark. Den legger reiret på bakken i gress og gresshøy vegetasjon, vanligvis 4-5 egg. Rugetiden er 27-30 dager og reirtiden er deretter 35-40 dager
Når er den her? Er rapportert en gang fra Østensjøvannet, i 2005
Annet Fra hekkeområdene trekker den til Afrika i august-september og vender tilbake i mai

Tilbake til totallisten