temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Gråhodesultanhøne

Vitenskapelig navn:

Porphyrio poliocephalus 

FOTO : KETIL KNUDSEN

Kjennetegn Tilhører riksene. Fra Tyrkia og omkring Kaspihavet i vest (u.a caspicus), spredt via Irak, Iran, N-India (u.a seistanicus) og videre sør- og østover i India til Thailand (u.a poliocephalus). To funn i Norge (u.a seistanicus). Kun to funn i Norge, begge fra 1923. Østensjøvannet I Oslo og i Rogaland. Den som ble observert ved Østensjøvannet ble også skutt.
Hva spiser den?  
Hvor er den?  
Hekkebiologi  
Når er den her?  
Annet  

Tilbake til totallisten