temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

GRÅSTRUPEDYKKER

Vitenskapelig navn:

Uria aalge

Foto: Ellem Askum

 

Kjennetegn I sommerdrakt svart hette, grå strupe og grått kinn. Gulaktig flekk ved nebbroten. Rødbrun hals og bryst og mørk kroppsoverside
Hva spiser den? Lever mest av vanninsekter, snegler og frosk. Om vinteren også fisk
Hvor er den? Ganske vanlig hekkefugl i Finland og Danmark, mer sjelden i Sverige. I Norge er den kun observert noen få ganger i hekketiden
Hekkebiologi Som andre dykkere finnes den i sjøer med tett vegetasjon. Bygger flytereir som forankres i vegetasjonen. De hevder territorium og små innsjøer kan derfor kun huse noen få par   
Når er den her? Meget sjelden gjest ved vannet. Ett individ oppholdt seg i vannet en kort periode høsten 1997
Annet Første hekkepåvisning i Norge er fra Troms i 1998

Tilbake til totallisten