temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

GRAVAND

Vitenskapelig navn:

Tadorna tadorna

FOTO : SINDRE MOLVÆRSMYR

 

Kjennetegn En gåselignende and med fargerik drakt. Mørkegrønt hode og kraftig, rødt nebb. Lys fjærdrakt med bredt rustbrunt felt tvers over brystet      
Hva spiser den? Hovednæring er bløtdyr og små krepsdyr, men den tar også insekter, larver og planteføde. 
Hvor er den? Hekker vanligvis langs kysten, men kan også hekke ved større sjøer og elver. Trekker til den tyske Nordsjø-kysten om vinteren
Hekkebiologi Legger reir i jordhull (herav navnet), alternativt i tett buskas eller under bygninger. Kull på 10-12 egg som oftest legges i mai
Når er den her? Kan sees om våren og på forsommeren (april – juni)
Annet En relativt vanlig rugefugl i Oslo-området, men som ikke hekker ved Østensjøvannet. Enkeltindivider og/eller par som enten ikke hekker eller som ennå ikke har etablert seg, kan besøke oss på vårparten. De siste årene har den vært vanligst å se ved Langerudbekken

Tilbake til totallisten