temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

GRØNLANDSMÅKE

Vitenskapelig navn:

Larus glaucoides      

 

Kjennetegn En ganske stor måke med gråaktig overside. Litt mindre enn gråmåke og til forskjell fra gråmåke har den hvite håndsvingfjær, dvs. ikke noe svart på vingespissene
Hva spiser den? Fisk, fiskeavfall og åtsler
Hvor er den? En høyarktisk art som hekker på Grønland og i N-Canada. Vintergjest i NV-Europa
Hekkebiologi Hekker i kolonier i bratte fjellsider
Når er den her? Grønlandsmåke er fram til og med 2015 kun observert en gang ved Østensjøvannet, ett individ i januar-februar 2004  
Annet Kan lettest forveksles med polarmåke, men polarmåken er større og kraftigere enn grønlandsmåke

Tilbake til totallisten