temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

GULERLE

Vitenskapelig navn:

Motacilla flava

FOTO : ANNE KARI NORLAND

 

Kjennetegn Ryggen er grålig grønn eller gråbrun. Hannen har klar gul underside, hunnen mattere gul. Litt kortere stjert enn linerla 
Hva spiser den? Mest insekter som fluer og mygg
Hvor er den? Vanlig hekkefugl i hele Europa. I Norge hekker den vanligst i indre og høyereliggende områder. Trekkfugl som overvintrer i Vest- og Mellom-Europa
Hekkebiologi Legger reir på bakken, skjult i vegetasjonen
Når er den her? Sees rastende på jorder og gressplener ved Østensjøvannet under trekket, vanligst på vårtrekket
Annet Gulerla er en art med flere underarter. Den vanligste i Norge, og den vi finner hekkende i innlandet, er underarten såerle
(M. f. thunbergi). Langs kysten fra svenskegrensa til Vestlandet hekker også underarten sørlig gulerle (M. f. flava) og fra Lista til Jæren underarten engelsk gulerle (M. f. flavissima)

Tilbake til totallisten