temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Havelle

Vitenskapelig navn:

Clangula hyemalis

FOTO :PAUL SHIMMINGS

Kjennetegn Lite hode med høy panne og kort nebb. Vingene er mørke i samtlige drakter. Komplisert draktskifte. I praktdrakt har hannen mørkebrunt hode, hals og bryst. Ryggen virker rustbrun med hvit ansiktstegning rundt øyet,
Hva spiser den? Først og fremst bløtdyr, noe fisk, krepsdyr, vanninsekter m.m.
Hvor er den? Vinteroppholdssteder langs kysten, trekker til hekkeområder i fjellet i april-mai. Trekket foregår om kvelden eller natta
Hekkebiologi Egglegging i juni. Reir nær ferskvann, oftest på en holme. Reiret er foret med gress og lyng + dun i løpet av hekketiden
Når er den her? Sjelden gjest ved Østensjøvannet – er her helst på høsten.
Annet Årets fugl 2015 pga dramatisk nedgang i bestanden. Dykkand

Tilbake til totallisten