temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Havørn

Vitenskapelig navn:

Haliaeetus albicilla                    

FOTO : EIRIK BORNØ

Kjennetegn Vår største rovfugl, vingespenn opp til 240 cm. Lange, brede vinger med "fingrete" vingespisser. Kort, kileformet stjert. Brunfarget med lysere gulbrunt hode og hals. I flukt er den hvite stjerten karakteristisk hos voksne fugler.
Hva spiser den? Varierer, men fisk er viktigste bytte. Kan også ta fugler.
Hvor er den? Hekker i Norge langs nesten hele kysten, også i Oslofjorden. Voksne fugler er standfugler, ungfugler streifer en del 
Hekkebiologi Reiret leges i en berghylle eller en stor furu. Legger 1-3 egg. Ungene er flyvedyktige først ca. 70 dager etter klekking 
Når er den her? Tilfeldig gjest ved vannet, men i takt med at havørna utvider sitt hekkeområde og nå også hekker i Oslofjorden, kan vi håpe at den blir oftere å se i årene framover.
Annet Havørnbestanden i hele Europa var i mange år truet pga. miljøgifter og jakt. Jaktforbud og systematisk arbeid med å legge

Tilbake til totallisten