temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

JAKTFALK

Vitenskapelig navn:

Falco peregrinus

Foto: Bård Øyvind Bredesen, Naturarkivet

Kjennetegn

Tilhører falkene. Lengde 53 -63 cm. Vingespenn 109 – 134 cm.

Største falk. Vingespenn som musvåk, Brede vingerspiisene er ganske butte til å være en falk. Stjert noe lengre enn vandrefalkens. Langsommere, grunnere, mer elastiske vingeslag enn vandrefalken. Jakter ofte lavt over bakken. Draktvariasjon ofte geografisk (se en fuglebok).
Hva spiser den? Ryper, sjøfugl, ender, vadere, smågnagere etc.
Hvor er den? Overveiende satndfugl i fjelltraktene. En del dra til kysten om vinteren (Først og fremst ungfugl). Bratte klippekyster.
Hekkebiologi Overtar reir etter ravn og fjellvåk. Eggene ruges i ca. 5 uker, primært av hunnen. Etter ca 45 dager er ungene flyvedyktige.
Når er den her? Overveiende standfugl
Annet

RØDLISTET som “nær truet” (NT).  Observert fire ganger ved Østensjøvannet, sist i 2009.

Tilbake til totallisten