temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Knekkand

Vitenskapelig navn:

Anas querquedula

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn En ganske liten and, litt større enn krikkand. Hannen i praktdrakt er lett kjennelig på mørkt, brunlilla hode med et hvitt bånd på siden av hodet og bakover til nakken.
Hva spiser den? Både animalsk og vegetabilsk føde
Hvor er den? Vanlig i Øst-Europa og Russland. Hekker fåtallig i Norge
Hekkebiologi Hekker ved grunne, vegetasjonsrike innsjøer med store takrørskoger. Reiret kan ligge 50-100 meter unna vannet.
Når er den her? Sees sporadisk ved vannet, det kan gå år mellom hver gang. Sist sett i 2014 da en hann besøkte vannet i andre halvdel av mai 
Annet Overvintrer i tropisk Afrika. Den lange trekkruten gjør at den kun sees i Norge en kort periode på sommeren, fra midten av april til ut august/tidlig september

Tilbake til totallisten