temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Krikkand

Vitenskapelig navn:

Anas crecca

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn Vår minste andeart. Speilet er glinsende grønt. I praktdrakt har hannen rødbrunt hode med grønne sider som er svakt innrammet av en smal gul kant. Gul undergomp innrammet av svart kant. Hunnen er brunflekket. Husk: grønt speil, liten.
Hva spiser den? Overveiende vegetabilsk føde (vannplanter).
Hvor er den? Hekker i de fleste typer innsjøer/stilleflytende elver
Hekkebiologi Legger reiret meget godt skjult under en busk, i gress oftest nær vann. Overvintrer i de sørlige Nordsjølandene
Når er den her? Sees på trekk i april – mai. Vanlig i Østensjøvannet fra juli – oktober.
Annet Tallrik art som finnes nærmest over hele landet.

Tilbake til totallisten