temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Kvinand

Vitenskapelig navn:

Busphala clangula

FOTO : CARSTEN ARNHOLM

Kjennetegn

Mellomstor, kompakt and med stort, avrundet hode som en knopp på den kort halsen. Hodeformen svakt ”trekantet”. M i praktdrakt har grønnglinsende, svart hode med stor hvit, rund tøyleflekk. Gule øyne. Bryst og kroppssider hvite, svart rygg.

F brunt hode, gule øynebryst og kroppssider mørkegrå.

Hva spiser den? Bløtdyr, krepsdyr, og småfisk, insektslarver og vannplanter.
Hvor er den? Hekker helst i innlandet ved næringsfattige innsjøer eller stillerennende elver nær sagt over hele landet. Om vinteren kan overvintrer den i ferskvann eller i grunne marine områder i Sør-Norge. Noen kan trekke til Danmark, Nordsjølandene og vestlige dele av Østersjøen.
Hekkebiologi Reiret i trehull eller oppsatte kasser. Flott paringsspill. 6 – 12 egg som ruges i 29-30 døgn.
Når er den her? Kan observeres her nær sagt året rundt, men helst fra råkene blir større til isen legger seg.
Annet Har hekket ved Østensjøvannet de senere år, antakelig på Bogerudmyra der vannet er  mindre næringsrikt enn i innsjøen. Dykkand.

Tilbake til totallisten