temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

ORRFUGL

Vitenskapelig navn:

Lyrurus tetrix

Foto: Bård Øyvind Bredesen. Naturarkivet

Kjennetegn Hannen svart med purpuraktig glans. Rød øyekam. Mest særegent er den lyreformete stjerten. Hunnen er gråbrun og mørkt tverrvatret, med rett avskåret eller grunt innskåret stjert
Hva spiser den? Planteføde som blåbær, knopper, rakler og frø
Hvor er den? I Norge over mesteparten av landet nord til Finnmark. Ellers utbredt på De britiske øyer, i N-Europa og i Alpene. Standfugl, kan streife noen kilometer vinterstid
Hekkebiologi Orrfuglen er polygam og danner ikke par, orrhanen parrer seg med flere hunner som ruger alene. Allerede 10 dager gamle kan ungene fly korte avstander
Når er den her? Det er kun et par observasjoner rapportert fra Østensjøvannet. Sannsynligvis streiffugler fra Østmarka
Annet Orrfuglen er mest kjent for vårspillet - orrhaneleiken. Leiken foregår oftest på en myr og kan samle mange fugler, opptil 200 fugler har vært observert, men 5-15 er et mer vanlig antall

Tilbake til totallisten