temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

RINGDUE

Vitenskapelig navn:

Columba palumbus

FOTO : PAUL FEKJÆR

Kjennetegn Vår største due. Blågrå med purpurfarget bryst. Hvitt bånd på hver side av halsen – kan se ut som en ring – derav navnet. I flukt sees hvitt bånd tvers over vingen
Hva spiser den? Lever nesten utelukkende av planteføde
Hvor er den? Hekker i Europa, Sibir og store deler av Øst-Asia. I Norge over hele landet, men sparsomt lengst i nord. Den norske bestanden overvintrer i SV-Europa
Hekkebiologi Hekker både i sammenhengende skogområder og i småskoger nær kulturmark. Reiret – som er meget skrøpelig og bygget av tørre kvister – legges helst i gran.
Når er den her? Sees ved vannet hele sommerhalvåret fra mars til senhøstes
Annet Ringdua er en art i sterk ekspansjon både med hensyn til antall og geografisk utbredelse   

Tilbake til totallisten