temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Rødstilk

Vitenskapelig navn:

Tringa totanus

FOTO : PER MORTEN BERTELSEN

Kjennetegn Se bildet. Lengde 24 – 27 cm. Bein og nebbrot røde. Brunaktig overside i alle drakter. Streket bryst og flekkete kroppssider. Hvit øyering. I flukt brede hvite vingebakkanter
Hva spiser den? Krepsdyr, bløtdyr, børstemark, meitemark og stankelbeinlarver
Hvor er den? Alminnelig hekkefugl langs kysten, i våtmarker, langs elver og ved innsjøer, spesielt på fjellet.
Hekkebiologi Reiret plasseres i en gresstue. De fire eggene ruges i 4 døgn av både hann og hunn. Hunnen forlater ungene før de er flyvedyktige og overlater omsorgen til hannen. Ungene er flyvedyktige etter 4- 5  uker.
Når er den her? Ankommer hekkeplassene i løpet av april – mai. Hunnen dra fra hekkeplassene allerede i midten av juni. Hannen og ungfuglene trekker senere og i september har de seneste forlatt hekkeplassene.
Annet I tilbakegang. Ikke årlig ved Øv.  Vårobservasjoner.

Tilbake til totallisten