temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SILDEMÅKE

Vitenskapelig navn:

Larus fuscus

FOTO : ERIK ØSTLYNGEN

 

Kjennetegn En ganske stor måke. Voksne fugler har mørkegrå til svart overside. Voksne fugler kan kun forveksles med svartbak, men sildemåke er mindre og slankere. Sikreste kjennetegn er at sildemåke har gule bein mens svartbakens bein er rosa   
Hva spiser den? Fisk, fiskeavfall og andre marine dyr
Hvor er den? Finnes langs hele norskekysten. I Sør-Norge hekker underarten intermedius, fra Trøndelag og nordover underarten fuscus. Trekkfugl. Fuglene som hekker i Sør-Norge overvintrer i V-Europa og V-Afrika
Hekkebiologi Hekker i kolonier på vegetasjonsfattige holmer og skjær
Når er den her? Fugler på næringssøk sees ganske vanlig ved Østensjøvannet gjennom hele sommerhalvåret  
Annet Den sørnorske bestanden (intermedius) har økt i antall de siste tiårene, mens det for underarten fuscus er en negativ bestandsutvikling

Tilbake til totallisten