temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SMÅLOM

Vitenskapelig navn:

Gavia stellata

Foto: Ellem Askum

Kjennetegn Lysegrått hode. Siden av halsen og strupen er også grå. I sommerdrakt har framhalsen et brunrødt felt. Nebbet holdes ofte skrått oppadvendt. Ensfarget, umønstret eller småflekket kroppsoverside
Hva spiser den? Lever utelukkende av fisk. På hekkeplassen bl.a. mort og abbor, på vinteren torsk, sild og brisling
Hvor er den? Smålom har en cirkumpolar utbredelse og finnes i Nord-Europa, Russland, Nord-Amerika og på Island og Grønland. Hekker spredt over mesteparten av Norge, men mangler i kystnære områder i SØ-Norge. Norske hekkefugler overvintrer langs kysten eller trekker til Nordsjøen
Hekkebiologi Hekker vanligvis som enkeltpar, men kolonier kan forekomme. Hekker i dammer, tjern og småvann, sjelden i store vann. Reiret plasseres helt i vannkanten  
Når er den her? Meget sjelden gjest ved vannet, kun observert et par ganger
Annet Smålom er den lomarten som hekker lengst mot nord

Tilbake til totallisten