temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Snadderand

Vitenskapelig navn:

Anas strepera

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Litt mindre enn stokkand, lite hvitt speil. Hann i praktdrakt: svart bakparti. Resten av kroppen er grå og fint vatret. Gråsvart nebb. Hunn: lik stokkand, men har hvitaktig buk. I eklipsedrakt er hann og hunn ganske like.
Hva spiser den? Overveiende vegetabilsk føde (gress).
Hvor er den? Hekker i Lofoten-Vesterålen, på Jæren, i Oslofjord området. Er ved næringsrike salt-/ brakkvanns-lokaliteter i trekktida. Kommer i april-mai, trekker til Svartehavet, Middelhavet og Nord-Afrika.
Hekkebiologi Foretrekker grunne vann med vegetasjonsrike strandbredder , vann omgitt av dyrket mark. Legger 5 -9 egg.
Når er den her? Arten er her på vår- og høsttrekk. Relativt sjelden gjest.
Annet Arten er rødlistet som nær truet (NT)

Tilbake til totallisten