temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SPURVEHAUK

Vitenskapelig navn:

Accipiter nisus

FOTO : SIRKKA KRAG

Kjennetegn

Tilhører haukene. Den har gråblå overside og sterkt tverrstripet underside, som hos hanner og ungfugler kan ha sterkt rustrøde innslag. Halen er lang med brede tverrstriper. Hunnen kan være ca. dobbelt så tung som hannen (norske middelvekter 260 og 140 g). Hunnen kan forveksles med stor spurvehauk hann.

Flukten er karakteristisk. Noen få raske vingeslag, avløst av kort glideflukt. Lett bølgende fluktbane

Hva spiser den?

Spiser fugler på størrelse opptil bydue og smågnagere.

Hvor er den?

Utbredt i store deler av Europa. Hekker i hele Norges skogområder, men spredt i Finnmark. Vår eneste typiske byrovfugl. En god del overvintrer.

Hekkebiologi

Plasserer oftest reiret relativt høyt i et bartre. De 3–5 lyst blåhvite eggene med mørkebrune flekker ruges av hunnen i ca. 35 dager. Ungene holder seg i reiret i ca. 4 uker.

Når er den her?

Både trekk- og standfugl. Man kan observere den året rundt.

Annet

Den vanligste rovfuglen ved Østensjøvannet.

Tilbake til totallisten