temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Stokkand

Vitenskapelig navn:

Anas platyrhynchos

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn Vår mest velkjente andefugl. Stor og kraftig med stort hode og nebb, kort stjert. Blått speil, oransje bein. I praktdrakt har hannen et flaskegrønt hode med hvit ring rundt halsen. Nebbet ensfarget matt, gult. Hunnen brunflekket med oransje nebb med svart nebbrygg og svart som uregelmessig går  ned på siden. I eklipsedrakt er begge kjønn like bortsett fra nebbfargen.
Hva spiser den? Overveiende vegetabilsk føde.
Hvor er den? Langs kysten og ved alle slags vann over hele landet.
Hekkebiologi Reiret legges godt skjult under en busk eller under en stein nær vann. Hunnen ruger og passer ungene
Når er den her? Er her året rundt. 
Annet Pardannelse i løpet av vinteren/tidlig vår. Hekkingen  foregår ved hunnens fødested.

Tilbake til totallisten